Ważne daty

 • do 10-go termin zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników
 • do 15-go termin zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc przez osoby prawne oraz przez osoby fizyczne, które zatrudniają pracowników
 • do 20-go termin zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za poprzedni okres (miesiąc/kwartał), takich jak PIT-4R, PIT-8AR, PIT-5, PIT-5L, CIT-2
 • do 25-go termin zapłaty podatku VAT-7, VAT-7K za poprzedni okres (miesiąc/kwartał)

Telefony informacyjne

 • Informacja Podatkowa: 801-055-055, 22 330-03-30
 • Informacja ZUS: 801-400-987, 22 560-16-00
 • Informacja PFRON: 22 50-55-500
 • Informacja GUS: 22 608-30-30
 • Państwowa Inspekcja Pracy: 22 391-82-15
 • Urząd Pracy M. St. Warszawy: 22 391-13-00
 • CEIDG: 801-055-088, 22 100-20-79
 • Informacja NFZ: 22 444-15-01/02
 • Informacja Unii Europejskiej: 22 55 68 970/971
 • Informacja Funduszy Europejskich:   22 626 06 32, 22 626 06 33
 • Informacja Służby Celnej: 801 470 477

Zapytaj o darmową wycenę usług
* - pole wymagane