Księgowość uproszczona…

Biuro Rachunkowe „DIAMAX“ realizuje także swoje usługi w formie księgowości uproszczonej. Ta forma przeznaczona jest dla działalności prowadzonej przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości (w złotych) 1 200 000 Euro.

Na czym polega księgowość uproszczona?

Jej najczęściej stosowaną formą jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (potocznie określana mianem książki przychodów i rozchodów).
Ponadto można też zastosować ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową. Jeśli jesteś zainteresowany tymi formami, prosimy o kontakt. Przeanalizujemy zasadność zastosowania takich właśnie rozwiązań dla Twojej firmy. Zwrócimy też uwagę na ich opłacalność.

Nie mam pojęcia o mojej księgowości – co robić?

Jeżeli właśnie założyłeś:

  • jednoosobową działalność gospodarczą
  • spółkę cywilną osób fizycznych
  • spółkę jawną osób fizycznych
  • spółkę partnerską…

Jeśli przychody netto Twojej firmy ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w ww. rodzajach podmiotów nie przekroczyły równowartości 1 200 000 Euro, to masz prawo prowadzić uproszczoną księgowość (w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów).
Ponadto można też zastosować ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową. Jeśli jesteś zainteresowany tymi formami, prosimy o kontakt. Przeanalizujemy zasadność zastosowania takich właśnie rozwiązań dla Twojej firmy. Zwrócimy też uwagę na ich opłacalność.
Twoja firma jest zobligowana przepisami do prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) w przypadku przekroczenia powyższego pułapu przychodów netto, niezależnie od formy prawnej przedsiębiorstwa.

Zapytaj o darmową wycenę usług
* - pole wymagane