Biuro Rachunkowe „DIAMAX“ to Twoje biuro kadr i płac

Zakres naszych usług w obrębie płac obejmuje:

 • sporządzanie list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń (płace zasadnicze, premie, dodatki itp.)
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach (PIT-8A, PIT-11, PIT-40)
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych oraz wyrejestrowań
 • sporządzanie raportów RMUA
 • wystawianie zaświadczeń Rp7
 • sporządzanie zaświadczeń do ZUS, dotyczących wypłat zasiłków chorobowych po rozwiązaniu stosunku pracy
 • sporządzanie korekty do ZUS
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących, jak i wyjaśnień ewentualnych rozbieżności oraz dokonywanie stosownych korekt (w związku kontrolą ZUS i Urzędu Skarbowego)
 • rozliczenia z PFRON

Biuro Rachunkowe „DIAMAX“ może być Twoim działem kadr!

Oferujemy następujące usługi kadrowe:

 • prowadzenie akt personalnych pracowników
 • doradztwo w zakresie rozliczeń świadczeń pieniężnych i pozapieniężnych dla pracowników (deputaty, używanie służbowych samochodów, abonamenty medyczne itp.)
 • bieżące raportowanie wykorzystania urlopów przez poszczególnych pracowników
 • monitoring terminarza badań okresowych pracowników
 • monitoring terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników Twojej firmy
 • współpracę z firmą szkoleniową BHP

Przerzuć na nas obowiązek prowadzenia wszelkiej dokumentacji kadrowej Twojej firmy. Opieką obejmiemy zarówno regulaminy wynagradzania i premiowania, korzystania ze sprzętu firmowego, jak i regulacje dotyczące zasad premiowania.

„DIAMAX“ to gwarancja rzetelnej, fachowej obłsugi – zawsze w zgodzie z obowiązującymi regulacjami Kodeksu Pracy i zasadami rozliczeń podatkowych.

Zapytaj o darmową wycenę usług
* - pole wymagane