Pełna księgowość – Twój czas, nasze obowiązki…

Biuro Rachunkowe „DIAMAX“ oferuje usługi w zakresie pełnej księgowości. Zastanawiasz się, czy ta opcja księgowości jest właściwa dla Ciebie i Twojej firmy?

Pełną księgowość, opartą o prowadzenie ksiąg rachunkowych, zaleca się dla spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Dotyczy to także wszystkich podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość (w złotych) 1 200 000 Euro. Pełna księgowość okazuje się więc w takim przypadku koniecznością dla:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki cywilnej osób fizycznych
 • spółki jawnej osób fizycznych
 • spółki partnerskiej

Uwaga!
Od 2014 roku, najnowsze regulacje prawne nakładają na przedsiębiorców i spółki cywilne obowiązek stosowania Ustawy o rachunkowości, jeśli ich obroty w 2013 roku wyniosły 5 mln. 059 tys. 560 złotych lub więcej.

W ramach naszych usług proponujemy:

 • Opracowywanie zakładowych planów kont, a także ich wdrażanie,
 • Stworzenie precyzyjnych zasad polityki rachunkowej klienta,
 • Ustalanie wysokości naliczonego oraz należnego podatku VAT,
 • Określanie miesięcznych zaliczek, przeznaczonych na podatek dochodowy,
 • Sporządzanie zapisów w ewidencji analitycznej oraz syntetycznej, wraz z usługą dekretowania dokumentów,
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych zgodnych z ustawodawstwem, a także przekazywanie ich do ZUS-u,
 • Ewidencjonowanie środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych,
 • Opracowywanie planów amortyzacji,
 • Przygotowywanie zeznań rocznych, w oparciu o wpisy do księgi,
 • Zamknięcie roku obrachunkowego zarówno w aspekcie rachunkowym, jak i podatkowym, a także sporządzenie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, oraz dodatkowych informacji.

Zachęcamy do skorzystania z usług biura rachunkowego Diamax.

Zapytaj o darmową wycenę usług
* - pole wymagane