Ulgi podatkowe stanowią odliczenie od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub od przychodu (w przypadku ryczałtowców).Wyjątkiem jest ulga na dziecko, która odpisywana jest bezpośrednio od podatku.

Wydatki w ramach ulg należy rozliczyć na odpowiednim zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37 albo PIT-28. Kwoty odliczeń podatnik wykazuje także w niezbędnym załączniku PIT/O, który dołączy do deklaracji.

Ulgi podatkowe z których obecnie można skorzystać:

 • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z Internetu mobilnego lub stacjonarnego. (jedynie abonament i nie więcej niż 760 zł rocznie). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Maksymalnie można odliczyć 760 zł (suma może być podwojona w przypadku wspólnego rozliczenia małżeńskiego). z ulgi można skorzystać tylko przez dwa kolejne lata. (formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37.)
 • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – Dotyczy to instytucji, które wspomagają np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

  Odliczeniu podlegają także pieniądze przekazane za pośrednictwem specjalistycznej organizacji na pomoc dla konkretnie wskazanej osoby.

  (Formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37)

 • Ulga z tytułu krwiodawstwa – odliczenie od dochodu kwoty darowizny. Osoby zarejestrowane jako honorowi dawcy krwi . Wysokość ulgi zależy od litrażu oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Liczbę litrów krwi należy pomnożyć przez kwotę 130 zł. Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego (formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37)
 • Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – Obdarować w ramach finansowania celów kultu religijnego można zarówno kościoły, związki religijne, kościelne osoby prawne, jak i inne podmioty realizujące tożsame cele (np. Radio Maryja ). Darowizna wiąże się z wszystkimi wydatkami na wyposażenie, budowę, remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych. (odliczenie kwoty darowizny-formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37)
 • Ulga prorodzinna – Ulga na dziecko. Umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde dziecko. (formularze PIT 36 i PIT 37.)
 • Odliczenie wpłat na IKZE – Od podstawy opodatkowania można też odpisać wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
 • Ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki) – odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację. Przeznaczona również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych(z dochodem podopiecznych nie wyższym niż 9120 zł). Odliczeniu podlegają wyłącznie koszty poniesione na cele rehabilitacyjne lub w związku z ułatwieniem wykonywanych czynności życiowych. Poniesione opłaty nie mogły być wcześniej w całości sfinansowane z innych źródeł, np. przez NFZ. (Formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37.)
 • Ulga na przewodnika – odliczenie 2280 zł z tytułu konieczności posiadania
  przewodnika. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika, możemy odpisać 2280 zł. PIT 28, PIT 36, PIT 36L PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód, związanych z osobą niepełnosprawną. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.). Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, PIT 36L (jedynie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
 • Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek odliczana od podatku. Możliwa dla formularzy PIT 16-A, PIT 28, PIT 36, PIT 36L i PIT 37.
 • Ulga abolicyjna – dla podatników pracujących za granicą. Umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 36 L