Gdy kupujesz samochód od osoby, która nie prowadzi firmy:

Nabywca pojazdu ma obowiązek sporządzenia deklaracji i zapłaty podatku wysokości 2% wartości rynkowej auta w swoim Urzędzie Skarbowym (chyba że wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł.). Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy zapłacić w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący pojazd musi złożyć druk PCC-3 celem zadeklarowania podstawy naliczenia podatku oraz wskazania właściwej kwoty.

W przypadku gdy zakup auta zostanie dokonany na firmę od osoby, która nie prowadzi firmy, to również trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej.

Podatnik oprócz obowiązku rozliczenia PCC ma również obowiązki rejestracyjne.

Jeśli samochód kupujesz od firmy:

Jeśli przedmiotem umowy jest samochód kupiony od firmy, przez osobę fizyczną ,wtedy sprzedawca płaci podatek VAT zamiast podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapłata lub nawet zwolnienie z takiego podatku auta firmowego zwalnia z konieczności zapłaty i rozliczenia się na PCC-3 przez kupującego.

Gdy kupujesz samochód na firmę od innego przedsiębiorcy:

Jeśli umowa dotyczy kupna samochodu firmowego (od firmy ) na firmę to nie trzeba składać deklaracji PCC-3 ,oraz nie ponosi się zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej. W takim przypadku istnieje możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w cenie kupowanego pojazdu.

Dopilnuj dochowania terminu złożenia deklaracji PCC.

Poprawnie wypełnioną deklarację należy złożyć na aktualnym formularzu PCC, według ustalonego wzoru.
Termin na złożenia deklaracji PCC-3 liczy się nie pomijając sobót, niedziel i świąt. Jest to termin 14 dni następujących jeden po drugim. Jeżeli natomiast ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub święto ,wtedy termin wydłuża się do najbliższego dnia roboczego.

Terminem złożenia deklaracji jest również data jej wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie listu poleconego.

W przypadku deklaracji PCC-3 składanej przez internet, datą doręczenia jest termin otrzymania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).