W rocznej deklaracji podatkowej PIT podatnicy mogą przekazywać 1% podatku należnego fiskusowi na wybraną organizację (OPP). Dla podatnika przekazanie 1 procentu nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem finansowym. To ogromna pomoc dla potrzebujących. Podatnik sam wybiera komu przekazać część swojego podatku, a pieniądze trafiają na konto wybranej organizacji zamiast do budżetu państwa. Zastanów się którą fundację wybrać bo na jednej deklaracji można wskazać tylko jedną organizację.

Wiele fundacji liczy na wsparcie podatników, gdyż otrzymane pieniądze przeznaczane są na realizację szczytnych celów.

Aby fundacja mogła otrzymać 1% podatku, musi posiadać status organizacji pożytku publicznego (OPP). Fundacja posiada też numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) , który należy wpisać w PIT 2016. Nr KRS należy sprawdzić co roku, gdyż jeśli fundacja nie dopełniła formalności, może stracić status OPP i wtedy nie może otrzymać 1 procentu.

Wykaz fundacji (OPP), na które można przekazać 1 procent podatku znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wskaż organizację, którą chcesz wesprzeć wypełniając wniosek o przekazanie 1% podatku znajdujący się na końcu każdego zeznania podatkowego.

Wpisz w odpowiednie rubryki numer KRS (wybranej przez siebie fundacji) oraz kwotę w wysokości 1 % należnego podatku Nie trzeba wpisywać nazwy organizacji. Przekazywana kwota podatku nie może przekraczać 1% a przy jej wyliczeniu należy zaokrąglić kwotę (w dół) do pełnych dziesiątek groszy.