W rocznej deklaracji podatkowej PIT możesz wskazać komu przekazać 1% podatku. Podatnik sam wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki.

Rozliczenie PIT w 2017 r.

Deklaracje podatkowe PIT za 2016 r., rozliczane w 2017 r. nie będzie różniło się znacząco od tego z poprzedniego roku. Nie wprowadzono większych zmian w ulgach podatkowych oraz nie ograniczono zakresu ich obowiązywania.

PIT złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku jeśli podatnik nie uzyskał żadnego przychodu lub jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku 2016 taki przychód nie wystąpił – nie składa deklaracji. Zeznanie podatkowe składa również podatnik ,który w danym roku uzyskał stratę.

Zeznanie roczne ze stratą może się przydać w następnych latach:
Podatnik ma obowiązek wykazanie przychodów z danego roku oraz ma prawo wykazanie kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich. Strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych (przez 5 lat, nie więcej niż 50% straty rocznie).

Kwota wolna od podatku a PIT:
W przypadku jeżeli podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość kwoty wolnej od podatku (czyli mniej niż 3091 r.) podatek wyniesie zero złotych. Dopiero nadwyżka od tej wartości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT. Może jednak zdarzyć się tak, że w wyniku rozliczenia płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki i podatnik otrzyma zwrot podatku.
Podatnik który uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania – nie składa deklaracji.
Podatnik który uzyskiwał przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione; przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje.