Gdy kupujesz samochód od osoby, która nie prowadzi firmy:

Nabywca pojazdu ma obowiązek sporządzenia deklaracji i zapłaty podatku wysokości 2% wartości rynkowej auta w swoim Urzędzie Skarbowym (chyba że wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł.). Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy zapłacić w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący pojazd musi złożyć druk PCC-3 celem zadeklarowania podstawy naliczenia podatku oraz wskazania właściwej kwoty.

W przypadku gdy zakup auta zostanie dokonany na firmę od osoby, która nie prowadzi firmy, to również trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej.