Prezenty ślubne to darowizna

Młoda Para musi liczyć się z tym, że oprócz snucia planów na podróż poślubną, powinna skupić się również na mniej przyjemnej kwestii : podatkiem od spadku i darowizn , którym podlegają prezenty ślubne. Oczywiście nie wszystkie! Mowa o prezentach, których wartość przekracza określone ustawowo limity. Wysokość podatku jest również zależna od stopnia pokrewieństwa z Młodą Parą. To, czy od otrzymanego prezentu ślubnego trzeba zapłacić podatek, zależy od:
Tego jaka jest jego wartość oraz tego, kto go wręczył.

Opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka ponad limit 9637zł, którego wysokość z kolei zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a Nowożeńcami. W takim Przypadku należy złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz. Jeżeli natomiast prezent wręczyli rodzice lub dziadkowie czyli (tzw. I grupa podatkowa), a wartość prezentu nie przekracza limitu ,to nie trzeba się z niego rozliczać. Rodzice państwa młodych, powinni przekazywać prezenty wyłącznie na rzecz własnych dzieci.

Termin na złożenie odpowiednio wypełnionego formularza SD-3, to miesiąc od dnia otrzymania prezentu .Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji fiskusa ustalającej wysokość podatku.

Jeżeli Młoda Para otrzymała wartościowy prezent od dalszej rodziny (tzw. II grupa podatkowa), którego wartość przekracza limit 7276 zł, muszą informować o nim fiskusa na formularzu SD-3. Podatek będzie trzeba zapłacić również, jeśli nowożeńcy otrzymają wartościowy prezent od osób niespokrewnionych (tzw. grupa III podatkowa) wysokości większej niż 4902 zł.

Na złożenie formularza SD-3 nowożeńcy mają miesiąc od dnia otrzymania prezentu.

Można całkowicie uniknąć płacenia podatku.

Co zrobić ,aby całkowicie uniknąć zapłacenia podatku od prezentów przekraczającej kwotę 9637 zł , które Nowożeńcy otrzymali od członków najbliższej rodziny(tzw. I grupa podatkowa)? Należy w ciągu pół roku zgłosić fakt otrzymania prezentu do naczelnika urzędu skarbowego (składając formularz SD-Z2). Obdarowani mają na to sześć miesięcy od dnia otrzymania podarunku.

Zwolnienia od podatku można skorzystać, tylko jeśli pieniądze przekazane były na konto i można to udokumentować
Należy okazać wyciąg z konta lub potwierdzenie przekazu pocztowego.